Astra – atrament, który zasilał pióra kilkadziesiąt lat temu. Wyprodukowany przez przemyskie Zakłady Chemii Gospodarczej „Pollena Astra”, mieszczące się przy ulicy Herburta 14. Pojemność – 60 ml. Zgodny z normą branżową z 1968 roku, co zapisane jest jako BN-68/N-8542-01. Polski Komitet Normalizacyjny zaprzestał wydawania tych norm zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, co może ułatwiać datowanie w innych przypadkach. Swoją drogą, bardzo ciekawy artykuł o normach i n