Jump to content

Registration Terms

Piórawieczneforum.pl (dalej PWF) to miejsce wymiany doświadczeń i idei dotyczących piór wiecznych i wszelkich przedmiotów oraz zdarzeń, które pozostają z nimi bezpośrednio lub pośrednio związane.

PWF to pierwsze polskojęzyczne forum poświęcone tematyce piór wiecznych.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika PWF, w tym Administrację PWF.
2. PWF nie ma charakteru komercyjnego - jego celem nie jest osiąganie zysku.
3. Indywidualne i grupowe działania lub akcje marketingowe lub podobne nie są dopuszczalne na PWF. W szczególności nie jest zgodne z Regulaminem publikowanie reklam (w dowolnej postaci),a także stosowanie marketingu szeptanego, marketingu wirusowego oraz kryptopoleceń.
4. Użytkownik może otrzymać zgodę od Administracji PWF na jednorazowe lub wielokrotne zamieszczenie reklamy o ustalonym sposobie publikacji i ustalonej treści - W szczególności użytkownik może zamieszczać reklamę korzystając z konta premium.
5. Trolling nie jest dopuszczalny na PWF.

Rozdział II
Zarządzanie PWF

1. PWF zarządzane jest przez Administrację.
2. Administrację PWF tworzą: Główny Administrator, Administratorzy, Moderatorzy.
3. Administracja PWF ma prawo, bez wcześniejszego ostrzeżenia i bez podawania przyczyn, do usuwania kont Użytkowników, a także blokowania numerów IP oraz edycji i zmian ich profilów w całości lub części.
4. Administracja PWF ma prawo usuwania/przenoszenia/edytowania postów oraz tematów, w całości lub części, bez wcześniejszego ostrzeżenia i bez podawania przyczyn.

Rozdział III
Prawa i obowiązki Użytkowników

Prawa Użytkowników

1. Użytkownicy mogą pisać posty, zamieszczać zdjęcia, brać udział w spotkaniach, wystawach, konkursach, ankietach i innych formach aktywności PWF oraz sami formy te inicjować w porozumieniu z Administracją.
2. Użytkownicy mogą zgłaszać Administracji uwagi, pomysły i wnioski dotyczące funkcjonowania PWF. Wszelkie decyzje dotyczące realizacji tych uwag, pomysłów i wniosków podejmuje Administracja.
3. Użytkownik, którego wiedza i doświadczenie dotyczące piór wiecznych i/lub wszelkich przedmiotów i zdarzeń, które pozostają z nimi bezpośrednio lub pośrednio związane, może uzyskać tytuł Opiekuna działu lub działów PWF, przyznawany przez Administrację PWF.
4. Użytkownik, który swym postępowaniem i swoimi wypowiedziami przyczynia się do łagodzenia powstałych nieporozumień, w sposób aktywny uczestniczy w PWF, występuje z inicjatywami może zostać zaproszony do Administracji PWF oraz uzyskać tytuł Moderatora.
5. Sprawowanie funkcji Głównego Administratora, Administratora lub Moderatora nie stoi na przeszkodzie uzyskania tytułu Opiekuna.
6. Od decyzji Administratora lub Moderatora w przedmiocie usunięcia wypowiedzi Użytkownika, przysługuje mu odwołanie do Głównego Administratora. Decyzja Głównego Administratora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Obowiązki Użytkowników

1. Użytkownicy zobowiązują się do zachowania wszelkich zasad kultury osobistej i prowadzenia dyskusji. Na PWF należy używać poprawnej polszczyzny; obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów, słów obraźliwych oraz szydzenia z innych Użytkowników.
2. Użytkownik korzystając z forum przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z forum. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich użytkownik, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do niezwłocznego wyjaśnienie zasadności roszczeń osób trzecich oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
3. W razie zaistnienia jakichkolwiek nieporozumień Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania prowadzenia dyskusji na forum publicznym i przejścia do rozmowy za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości z innym Użytkownikiem lub Administracją.
4. Użytkownik jest zobowiązany do niepodszywania się pod innych użytkowników (w szczególność niedozwolone jest posiadanie więcej niż jednego konta do logowania (z wyjątkiem Administracji PWF).

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

1. Użytkownik będący autorem postów udziela nieograniczonej czasem zgody na rozpowszechnianie ich treści.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia co powoduje likwidację konta i uniemożliwienie korzystania ze wszystkich lub niektórych usług portalu 3. Użytkownik nie można żądać usunięcia zamieszczonych przez siebie treści.
4. Użytkownik wyraża zgodę na dowolne cytowanie jego postów - w tym zdjęć - lub fragmentów postów na potrzeby różnych form aktywności PWF.
5. Użytkownik rejestrując się na forum wyraża zgodę na otrzymywanie informacji rozsyłanych przez PWF.
6. PWF oraz Administracja PWF nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych na PWF wypowiedzi lub za wywołane przez nie następstwa, szkody bądź inne zdarzenia.
7. Administracja PWF posiada prawo wprowadzania Obowiązkowych Przewodników i Regulaminów dla wybranych działów, subforów, tematów itp.
8. Administracja PWF posiada prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Dalsze uczestnictwo Użytkowników w PWF oznacza akceptację Regulaminu wraz z jego zmianami.
9. W razie wątpliwości interpretacyjnych właściwe znaczenie postanowień Regulaminu przedkłada Administracja.

Pamiętaj, że Administracja PWF nie jest odpowiedzialna za opublikowane wiadomości (posty, tematy, zdjęcia i inne), za ich treść oraz następstwa. Wiadomości wyrażają poglądy ich autora. Jeżeli użytkownik poczuje się dotknięty ich treścią, proszony jest o kontakt z Administracją PWF. Jeżeli uznamy to za konieczne, postaramy się usunąć wiadomość w rozsądnym przedziale czasowym.

Pamiętaj, że zobowiązujesz się do niepublikowania treści naruszających prawo, a w szczególności mogących naruszać lub naruszających dobra osobiste innych osób.

Zobowiązujesz się również do niepublikowania materiałów/treści chronionych prawem autorskim, chyba, że posiadasz do nich prawa autorskie lub posiada je PWF.

×
×
  • Create New...